REKENQUIZ (BOVENBOUW)

 

 

Kinderen houden van spelletjes! Laat ze daarom in tweetallen af en toe een rekenquiz spelen. Laat ze eerst alle opdrachten maken. Schat zelf even in hoeveel tijd ze voor elke vraag nodig hebben. Bespreek na afloop alle antwoorden.

Duur van de les:  ± 60 minuten